Elnökségi határozatok archívum

EH 1/2019. (I. 4.)
Az Elnökség tagjai közül Farkas Györgyöt választja az egyesület elnökének.
Egyhangú szavazással.

EH 2/2019. (I. 4.)
Az Elnökség tagjai közül Gyeszat Zoltánt jelöli ki elnökhelyettes tisztségre.
Egyhangú szavazással.

EH 3/2019. (I. 4.)
Az Elnökség tagjai közül Farkas Gyulát jelöli ki az egyesület oktatásainak, képzéseinek vezetőjévé,
Egyhangú szavazással.

EH 4/2019. (I. 4.)
Az egyesület titkára tisztségét Stiebel Viktória tölti be. Megbízatása az elnökség megbízatásának végéig tart.
Egyhangú szavazással.

EH 5/2019. (I. 4.)
UIMLA küldött feladatra Gyeszat Zoltánt jelöli ki az elnökség. Gyeszat Zoltán látja el a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás feladatait is.
Egyhangú szavazással.

EH 6/2019. (I. 4.)
Az elnökség tagjai közül Gyeszat Zoltánt jelöli ki az egyesület pénzügyeivel és könyvelésével kapcsolatos tevékenységek koordinálására.
Egyhangú szavazással.

EH 7/2019. (I. 4.)
Az elnökség tagjai közül Farkas Gyulát jelöli ki az egyesület marketing és PR tevékenységének koordinálására.
Egyhangú szavazással.

EH 8/2019. (IV.25.)
Az MHVE elnöksége április 25-én felkéri Fucskó Lászlót, hogy alakítsa meg az egyesület oktatási és képzési bizottságát azzal a feladattal, hogy Fucskó László vezetésével alakítsa ki a magyar hegyivezetői szakma létrehozásának alapfeltételeit, tájékozódjon az idevágó hazai és uniós jogszabályokban található hivatkozásokra és ennek mentén tegyen javaslatot a képzés elindítására. A bizottság összetételét vezetője állítja össze. A bizottságvezető 30 nap múlva tegyen beszámolót az addig elvégzett feladatokról.

EH 9/2019. (IV.25.)
Az elnökség döntése alapján javaslatot tesz a KIT Kft-nek a 2019-es „Hegyi Túravezető képzés” résztvevőiről. A névsort az egyesület elküldi a KIT Kft-nek.

EH 10/2019. (VIII.25.)

Az MHVE elnöksége Farkas Zsolt tagot a határozat jogerőre emelkedése napjával az egyesületből kizárja.

Fellebbezéssel a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez élhet.

INDOKOLÁS

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan megszegi vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Farkas Zsolt leköszönő elnök első ízben 2019. januárjában megtartott közgyűlésen jelezte igényét, hogy az egyesület által beindítani kívánt hegyi túravezetés tanfolyam képzési programját saját szellemi termékeként tekinti és ennek használatáért különböző követeléseket fogalmazott meg. Ennek többször több fórumon hangot adott még azután is hogy az egyesület elnöksége válaszában jelezte a vonatkozó jogszabályokat a képzés elindításakor betartották, a követeléseket nem ismerik el, viszont a követelések fennállása (nem rendezése akár bírósági akár más módon) veszélyezteti az egyesület alapszabályban megfogalmazott céljainak megvalósítását.

Több alkalommal és több fórumon került sor ennek a kérdésnek a rendezésére: hivatalos levél kiküldése, a következő közgyűlésen több tag kérte, az elnök személyes telefonbeszélgetéskor, mikor közölte, hogy az induló képzésen nem tud részt venni mivel függő követelése az egész tanfolyamot és oktatást sodorja veszélybe, valamint személyes találkozó keretében.

A személyes találkozó keretében Farkas Zsolt olyan magatartást tanúsított, ami nem méltó az egyesület tagjához, megfenyegette az elnököt, valamint megkísérelte fizikailag bántalmazni.

Farkas Zsolt a 2019. –es évben a közösségi médiában sorozatosan olyan kijelentéseket, kommenteket tett, amelyek külön is alkalmasak az egyesület lejáratására, az abban folyó szakmai munka vagy hozzáértés, hitelesség megkérdőjelezésre. Magatartásával nem az egyesület alapszabályában megfogalmazott célok elérését segítette, hanem éppen ellenkezőleg, annak rombolását, hiteltelenítését.

Farkas György elnök 2019. július 29.-n-n kezdeményezte a tag kizárását, melyet elnökségi ülés összehívása követte. A szabályszerűen megidézett tag az ülésen nem vett részt, képviselővel nem képviseltette magát, védekezéséül szolgáló tényeket, bizonyítékokat nem tárt az elnökség elé.

Fentiek következtében az elnökség a kizárásról döntött.

Budapest, 2019. szeptember 2.

Farkas György

MHVE elnöke

EH 11/2019 (X.25) Az elnökség elfogadja az egyesület csatlakozásához szükséges „Motivációs kérdőívet”
 
EH 12/2019 (X.25) Az elnökség az egyesület tulajdonában lévő magashegyiturazo.hu domain név eladásáról döntött.
 

EH 1/2019. (I. 4.)
Az Elnökség tagjai közül Farkas Györgyöt választja az egyesület elnökének.
Egyhangú szavazással.

EH 2/2019. (I. 4.)
Az Elnökség tagjai közül Gyeszat Zoltánt jelöli ki elnökhelyettes tisztségre.
Egyhangú szavazással.

EH 3/2019. (I. 4.)
Az Elnökség tagjai közül Farkas Gyulát jelöli ki az egyesület oktatásainak, képzéseinek vezetőjévé,
Egyhangú szavazással.

EH 4/2019. (I. 4.)
Az egyesület titkára tisztségét Stiebel Viktória tölti be. Megbízatása az elnökség megbízatásának végéig tart.
Egyhangú szavazással.

EH 5/2019. (I. 4.)
UIMLA küldött feladatra Gyeszat Zoltánt jelöli ki az elnökség. Gyeszat Zoltán látja el a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás feladatait is.
Egyhangú szavazással.

EH 6/2019. (I. 4.)
Az elnökség tagjai közül Gyeszat Zoltánt jelöli ki az egyesület pénzügyeivel és könyvelésével kapcsolatos tevékenységek koordinálására.
Egyhangú szavazással.

EH 7/2019. (I. 4.)
Az elnökség tagjai közül Farkas Gyulát jelöli ki az egyesület marketing és PR tevékenységének koordinálására.
Egyhangú szavazással.

EH 8/2019. (IV.25.)
Az MHVE elnöksége április 25-én felkéri Fucskó Lászlót, hogy alakítsa meg az egyesület oktatási és képzési bizottságát azzal a feladattal, hogy Fucskó László vezetésével alakítsa ki a magyar hegyivezetői szakma létrehozásának alapfeltételeit, tájékozódjon az idevágó hazai és uniós jogszabályokban található hivatkozásokra és ennek mentén tegyen javaslatot a képzés elindítására. A bizottság összetételét vezetője állítja össze. A bizottságvezető 30 nap múlva tegyen beszámolót az addig elvégzett feladatokról.

EH 9/2019. (IV.25.)
Az elnökség döntése alapján javaslatot tesz a KIT Kft-nek a 2019-es „Hegyi Túravezető képzés” résztvevőiről. A névsort az egyesület elküldi a KIT Kft-nek.

EH 10/2019. (VIII.25.)

Az MHVE elnöksége Farkas Zsolt tagot a határozat jogerőre emelkedése napjával az egyesületből kizárja.

Fellebbezéssel a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez élhet.

INDOKOLÁS

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan megszegi vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Farkas Zsolt leköszönő elnök első ízben 2019. januárjában megtartott közgyűlésen jelezte igényét, hogy az egyesület által beindítani kívánt hegyi túravezetés tanfolyam képzési programját saját szellemi termékeként tekinti és ennek használatáért különböző követeléseket fogalmazott meg. Ennek többször több fórumon hangot adott még azután is hogy az egyesület elnöksége válaszában jelezte a vonatkozó jogszabályokat a képzés elindításakor betartották, a követeléseket nem ismerik el, viszont a követelések fennállása (nem rendezése akár bírósági akár más módon) veszélyezteti az egyesület alapszabályban megfogalmazott céljainak megvalósítását.

Több alkalommal és több fórumon került sor ennek a kérdésnek a rendezésére: hivatalos levél kiküldése, a következő közgyűlésen több tag kérte, az elnök személyes telefonbeszélgetéskor, mikor közölte, hogy az induló képzésen nem tud részt venni mivel függő követelése az egész tanfolyamot és oktatást sodorja veszélybe, valamint személyes találkozó keretében.

A személyes találkozó keretében Farkas Zsolt olyan magatartást tanúsított, ami nem méltó az egyesület tagjához, megfenyegette az elnököt, valamint megkísérelte fizikailag bántalmazni.

Farkas Zsolt a 2019. –es évben a közösségi médiában sorozatosan olyan kijelentéseket, kommenteket tett, amelyek külön is alkalmasak az egyesület lejáratására, az abban folyó szakmai munka vagy hozzáértés, hitelesség megkérdőjelezésre. Magatartásával nem az egyesület alapszabályában megfogalmazott célok elérését segítette, hanem éppen ellenkezőleg, annak rombolását, hiteltelenítését.

Farkas György elnök 2019. július 29.-n-n kezdeményezte a tag kizárását, melyet elnökségi ülés összehívása követte. A szabályszerűen megidézett tag az ülésen nem vett részt, képviselővel nem képviseltette magát, védekezéséül szolgáló tényeket, bizonyítékokat nem tárt az elnökség elé.

Fentiek következtében az elnökség a kizárásról döntött.

Budapest, 2019. szeptember 2.

Farkas György

MHVE elnöke

EH 11/2019 (X.25) Az elnökség elfogadja az egyesület csatlakozásához szükséges „Motivációs kérdőívet”
 
EH 12/2019 (X.25) Az elnökség az egyesület tulajdonában lévő magashegyiturazo.hu domain név eladásáról döntött.
 

EH 2/2020 (III.24.) Az Elnökség a kialakult közegészségügyi helyzetre tekintettel felfüggesztette a 2020-as Hegyi túravezető képzés megkezdését


EH 3/2020 (III.24.) Döntött a Hegyi túravezető képzés résztvevőinek és érdeklődőinek online felkészítés megtartásáról


EH 4/2020 (VI.19.) Az Elnökség döntött az egyesület Hegyivezető Bizottságának és Fucskó László bizottságvezetőnek a vállalt feladatokra kapott határidejének módosítására


EH 5/2020 (VII.6.) Döntött az egyesület online tagsági kártyájának létrehozásáról


EH 6/2020 (VIII.2.) Döntött az éves rendes közgyűlés meghirdetéséről


EH 7/2020 (VIII.19.) Az Elnökség tagjai közül Farkas Gyulát jelölte ki az elnökhelyettesi tisztségre


EH 8/2020 (VIII.19.) Az Elnökség Somorjai Csabát jelölte ki, hogy tartsa az aktív kapcsolatot az UIMLA-val és a környező országok társzerveivel

EH 9/2020 (VIII.25.)
Az Elnökség felkérte Erdész Andrást az egyesületen belüli kapcsolattartásra és közösségi programok szervezésére

EH 10/2020 (VIII.25.)
Az Elnökség felkérte Szabari Noémit a workshopok szervezésére

EH 11/2020 (IX.19.)
Az Elnökség úgy döntött, hogy az ÖAV és más nemzetközi szervezetek mintájára az október 22. utáni új párolói tagok automatikusan kapják meg a következő évi pártolói tagságot is.