Elnökségi határozatok

EH 1/2021 (I.8)
Az Elnökség úgy döntött, hogy a 2021-es évre bevezeti az online tagsági és pártoló tagsági kártyát. A két kártya formailag nem különbözik, csak tartalmilag.

EH 2/2021 (II.10)
Az Elnökség úgy döntött, hogy rövid távú stratégiai célként tűzi ki, hogy az egyesület hivatalosan is vegye fel a munkakapcsolatot más, hazai szakirányú szervezetekkel.

EH 3/2021 (II.10)
Az Elnökség úgy döntött, hogy a kialakult vírushelyzet ellenére is megkezdi a 2021-es hegyi túravezető képzés előkészítését

EH 4/2021 (IV.9.)

Az Elnökség megbízza Radics Ákost, hogy fejlessze, irányítsa és koordinálja az egyesületi kedvezményrendszerhez kapcsolódó tevékenységeket. Munkáját ezúton is köszönjük!

EH 5/2021 (XI.22.)

A kiemelt számú érdeklődőre hivatkozva az Elnökség úgy dönt, hogy megrendezi a 2022-2025-ös Hegyi Túravezető képzést

EH 6/2021 (XI.22.)

Az Elnökség megbízza Farkas Gyula alelnököt, hogy lássa el a 2022-2025 Hegyi Túravezető képzés tanulmányi vezetői feladatait egyben alakítson ki egy felvételi bizottságot a tanfolyam résztvevőinek kiválogatására.

EH 7/2021 (XI.22.)

Az Elnökség úgy dönt, hogy a 2022-2025-ös Hegyi Túravezető képzés során a képző szervezet a Magyar Hegyivezetők és Hegyi Túravezetők egyesülete lesz.

EH 8/2021 (XI.22.)
Az Elnökség felkéri Somorjai Csabát és Gyeszat Zoltánt, hogy a következő UIMLA éves közgyűlésig képviselje egyesületünket az UIMLA-val történő kapcsolattartásban.

Elnökségi határozatok archívum >>