A Magyar Hegyivezetők és Hegyi Túravezetők Egyesülete közgyűlést tart 2019. január 4-én, pénteken 18.00 órai kezdettel Budapesten.
A közgyűlés helyszíne: Budapest, IX. kerület, Ráday utca 18., Itt és Most Színház és Közösségi tér (bejárat az Erkel utca 15. felől)

Napirendi pontok:

  1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és két jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása.
  2. A napirendi pontok elfogadása.
  3. Az elnökség tagjainak megválasztása és kapcsolódó alapszabály-módosítás.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatoknak több, mint a felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlés helyszíne Budapest, VIII. kerület, Blaha Lujza tér 1., Jelen Bisztró helyiségében (bejárat a Stáhly és Márkus Emília utcák sarka felől), és kezdési időpontja 2019. január 8. kedden, 18 órakor lesz. A megismételt közgyűlés napirendi pontjai változatlanok, és a megismételt közgyűlés a meghirdetett napirendi pontokban a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2018. december 11.

 

Budapest, IX., Ráday u. 18.