Elnökségi határozatok

EH 1/2019. (I. 4.)
Az elnökség tagjai közül Farkas Györgyöt választja az egyesület elnökének.
Egyhangú szavazással.

EH 2/2019. (I. 4.)
Az elnökség tagjai közül Gyeszat Zoltánt jelöli ki elnökhelyettes tisztségre.
Egyhangú szavazással.

EH 3/2019. (I. 4.)
Az elnökség tagjai közül Farkas Gyulát jelöli ki az egyesület oktatásainak, képzéseinek vezetőjévé,
Egyhangú szavazással.

EH 4/2019. (I. 4.)
Az egyesület titkára tisztségét Stiebel Viktória tölti be. Megbízatása az elnökség megbízatásának végéig tart.
Egyhangú szavazással.

EH 5/2019. (I. 4.)
UIMLA küldött feladatra Gyeszat Zoltánt jelöli ki az elnökség. Gyeszat Zoltán látja el a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás feladatait is.
Egyhangú szavazással.

EH 6/2019. (I. 4.)
Az elnökség tagjai közül Gyeszat Zoltánt jelöli ki az egyesület pénzügyeivel és könyvelésével kapcsolatos tevékenységek koordinálására.
Egyhangú szavazással.

EH 7/2019. (I. 4.)
Az elnökség tagjai közül Farkas Gyulát jelöli ki az egyesület marketing és PR tevékenységének koordinálására.
Egyhangú szavazással.

EH 8/2019. (IV.25.)
Az MHVE elnöksége április 25-én felkéri Fucskó Lászlót, hogy alakítsa meg az egyesület oktatási és képzési bizottságát azzal a feladattal, hogy Fucskó László vezetésével alakítsa ki a magyar hegyivezetői szakma létrehozásának alapfeltételeit, tájékozódjon az idevágó hazai és uniós jogszabályokban található hivatkozásokra és ennek mentén tegyen javaslatot a képzés elindítására. A bizottság összetételét vezetője állítja össze. A bizottságvezető 30 nap múlva tegyen beszámolót az addig elvégzett feladatokról.

EH 9/2019. (IV.25.)
Az elnökség döntése alapján javaslatot tesz a KIT Kft-nek a 2019-es „Hegyi Túravezető képzés” résztvevőiről. A névsort az egyesület elküldi a KIT Kft-nek.